Dynamiczna cisza

Dynamiczna cisza czyli bezruch leży u podstaw całego systemu rytmicznych ruchów wytwarzanych przez Oddech Życia. Jest to sfera z której wyłaniają się wszystkie ruchy i przejawy życia. Dlatego cisza jest najgłębszym, porządkującym punktem podporu dla pierwotnego oddychania. Na tym poziomie istnienia nie występuje żadna dwoistość. Nie istnieje tu rozdzielenie pomiędzy tkankami, płynami i potencjami, tak samo, jak pomiędzy terapeutą i pacjentem. Nie ma tu przychodzenia i odchodzenia . Dlatego też nie ma tu terapii. Odnosząc się do fizyki kwantowej, jest to pole punktu zwrotnego – oscylujące pole ciszy. które zawiera całą energię potencjalną.

Inercyjne siły rozpraszają się do stanu ciszy, z której rytmicznie pojawia się więcej energii. Jest to jak bycie jednocześnie w dwóch światach: w świecie form i w świecie nieskończoności.

fragment książki Michaela Kerna „Mądrość ciała”

Please follow and like us: