Element wody w organiźmie

Woda jest fazą, w której świadomość kondensuje się w substancjonalną trwałość.

Jest środowiskiem życia.

Oznacza dośrodkową krystalizację rezonansu, doświadczaną jako formę.

Dominuje w miednicy, centrum narządów oczyszczania, odnowy i leczenia. Woda rezonuje tamasową, kurczącą się jakością, która zawsze płynie w dół i zarządza eliminacją.

Miednica stanowi ośrodek narządów rodnych, które odtwarzają tajemnice istnienia, aby kreować nowe życie.

Woda to obszar uczuć Dr Stone nazywał miednicę irracjonalnym biegunem, ponieważ woda dominuje w nieświadomych i głębokich emocjach. Woda rządzi przywiązaniem, siłą uczuć, która wiąże nas z rzeczami, ideami i ludźmi. Miednicę można uważać za ujemny biegun dla mózgu, pochodzące z niego obrazy ucieleśniane są w niej jako emocje a następnie wydawane w świat działania. Jeśli wypływanie naszych wodnych uczuć w ekspresję nie jest bezpieczne, powstaje kryzys emocjonalnej eliminacji. Notoryczne lęki i psychiczne napięcia gromadzą się w miednicy.

Anatomia energetyczna Ciało jako świadomość Bruce Burger