Dynamiczna cisza

Dynamiczna cisza czyli bezruch leży u podstaw całego systemu rytmicznych ruchów wytwarzanych przez Oddech Życia. Jest to sfera z której wyłaniają się wszystkie ruchy i przejawy życia. Dlatego cisza jest najgłębszym, porządkującym punktem podporu dla pierwotnego oddychania. Na tym poziomie istnienia nie występuje żadna dwoistość. Nie istnieje tu rozdzielenie pomiędzy tkankami, płynami i potencjami, tak samo, jak pomiędzy terapeutą i pacjentem. Nie ma tu przychodzenia i odchodzenia . Dlatego też nie ma tu terapii. Odnosząc się do fizyki kwantowej, jest to pole punktu zwrotnego – oscylujące pole ciszy. które zawiera całą energię potencjalną.

Inercyjne siły rozpraszają się do stanu ciszy, z której rytmicznie pojawia się więcej energii. Jest to jak bycie jednocześnie w dwóch światach: w świecie form i w świecie nieskończoności.

fragment książki Michaela Kerna „Mądrość ciała”

TERAPIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA W UJĘCIU BIODYNAMICZNYM

„Zdrowie jest uniwersalne.

Jest ekspresją uniwersalnej kreatywności. Żyjemy w nieustająco zmieniającym się wszechświecie. Każdy moment jest momentem tworzenia. Ludzki organizm jest wyrazem tego ciągłego, nieprzerwanego procesu.

Kreacja przejawia się przez Oddech życia (termin ukuty przez doktora Wiliama Garnera Sutherlanda, do opisania działania uniwersalnej Kreatywnej Inteligencji).

Doktor Sutherland uważa, że oddech życia wytwarza w płynach ciała biodynamiczną potencję. Jest to porządkująca siła, zawiadująca formą i funkcjami ludzkiego ciała i umysłu.”

fragment przedmowy autora Franklyna Sillsa do książki Michaela Kerna „Mądrość ciała”